Korzyści podatkowe na koniec oszczędzania

Wypłata z konta IKZE zostaje objęta tylko 10% ryczałtowym podatkiem dochodowym, czyli stawką zdecydowanie niższą niż np. 17% lub 32%, które obecnie możesz odliczyć.

Korzyści podatkowe na koniec oszczędzania

Wypłata z konta IKE nie zostanie objęta 19% podatkiem od dochodów kapitałowych.

Korzyści podatkowe w trakcie oszczędzania

Co roku możesz odliczyć od dochodu kwoty, które wpłaciłeś na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu zapłacisz podatek niższy nawet o 2007 zł.

Korzyści podatkowe w trakcie oszczędzania

Korzyści podatkowe uzyskujesz na końcu oszczędzania.

Pierwsza wpłata

Minimalnie 150 zł

Pierwsza wpłata

Minimalnie 150 zł

Kolejne wpłaty

  1. Wpłat dokonujesz kiedy chcesz.
  2. Minimalna wpłata wynosi 50 zł.
  3. Limit wpłat w 2020 roku wynosi 6 272,40 zł.

Kolejne wpłaty

  1. Wpłat dokonujesz kiedy chcesz.
  2. Minimalna wpłata wynosi 50 zł.
  3. Limit wpłat w 2020 roku wynosi 15 681 zł.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

W przypadku Twojej śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn.

Opłaty od składki

Opłata od składki pobierana jest tylko raz, przy pierwszej wpłacie, i wynosi ona 80 zł.

Opłata za zarządzanie

Część stała opłaty za zarządzanie wynosi 2% wartości aktywów netto Nationale-Nederlanden DFE w skali rocznej. Jeśli środki zgormadzone na wszystkich rachunkach Klientów w Nationale-Nederlanden DFE przekroczą 1 mld zł, to od nadwyżki środków (powyżej 1 mld zł) pobrana zostanie niższa opłata – 1,5%.
Część zmienna opłaty za zarządzanie to tzw. „opłata za wynik”. Jest ona naliczana rocznie, jeśli roczny zysk z IKE przekroczy 8%. W takim przypadku otrzymasz 85% nadwyżki powyżej 8%. Pozostała część nadwyżki będzie opłatą zmienną dla Nationale-Nederlanden DFE. Zestawienie wszystkich opłat za prowadzenie IKZE i IKE znajdziesz tu.

Nagroda za regularne wpłaty

Jeśli będziesz dokonywać regularnych wpłat na konto (minimum 600 zł rocznie przez okres 5 kolejnych lat), obniżymy o 0,15 p.p. pobieraną od Ciebie opłatę za zarządzanie kapitałem.
W przypadku utrzymania cyklicznych wpłat w następnych latach , uzyskasz obniżoną wartość opłaty za zarządzanie kapitałem aż o 0,6 p.p. w stosunku do początkowej wartości.

Skontaktuj się z nami

Nationale-Nederlanden DFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

22 338 91 88
pn.-pt. 9-18