Oblicz wysokość przyszłej emerytury z IKE

Wprowadź podstawowe dane

Z uwagi na zmienność w czasie wielu czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu inwestycji w IKE uzyskane wyniki mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości. W wyliczeniach założono stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 6% w okresie oszczędzania.

Kalkulator oparty jest na założeniu, że Oszczędzający nie gromadzi oszczędności na więcej niż jednym Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

Niniejszy kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z działaniem kalkulatora.

IKE to produkt dający możliwość długofalowego odkładania na emeryturę. Dlatego skorzystanie z pełni przysługujących preferencji podatkowych jest możliwe dopiero po osiągnięciu 60. roku życia bądź nabyciu uprawnień emerytalnych i osiągnięciu 55. roku życia oraz po spełnieniu jednego z dwóch warunków: wpłacania na IKE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub wpłacenie ponad połowy wartości wpłat co najmniej na 5 lat przed zawnioskowaniem o wypłatę.

Skontaktuj się z nami

Nationale-Nederlanden DFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

22 338 91 88
pn.-pt. 9-18