Pytania i odpowiedzi

FAQ

Posiadam już IKE lub IKZE w innej instytucji finansowej i chcę je przenieść do Nationale-Nederlanden DFE – jak to zrobić?

Można posiadać jednocześnie tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE (choć można posiadać oba te konta jednocześnie). Jeśli zamierzasz otworzyć konto IKE lub IKZE w Nationale-Nederlanden DFE, a posiadasz już odpowiednie konto w innej instytucji finansowej, powinieneś w Serwisie Klienta, przy wypełnianiu danych w umowie, zaznaczyć następujące oświadczenie:

„Oświadczam, że gromadzę środki na IKZE (IKE) w innej instytucji finansowej i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.” oraz wskazać nazwę tej instytucji.

Po wizycie kuriera i podpisaniu umowy aktywujemy ją w naszym systemie, po czym otrzymasz mailem odrębne potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE, które należy wydrukować i dostarczyć do dotychczasowej instytucji prowadzącej Twoje konto IKE/IKZE (uwaga: nie posługuj się w tym celu Twoim egzemplarzem umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE można również wydrukować w Serwisie Klienta po aktywowaniu przez nas umowy.

Po otrzymaniu Twojej dyspozycji i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden DFE Twoja dotychczasowa instytucja prowadząca IKE/IKZE dokona wypłaty transferowej do Nationale-Nederlanden DFE oraz prześle wymagany prawem dokument z informacją o Twoich środkach zgromadzonych na IKE/IKZE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu zaksięgujemy środki na Twoim koncie.

UWAGA: w przypadku przenoszenia IKE/IZKE z innej instytucji finansowej Twoja pierwsza wpłata może być dokonana dopiero po zaksięgowaniu przez nas wypłaty transferowej.

Posiadam konto w PPE i chcę je przenieść do IKE w Nationale-Nederlanden DFE – jak to zrobić?

W określonych prawem sytuacjach można przenieść środki z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE. Jeśli zamierzasz przenieść środki z PPE na konto IKE w Nationale-Nederlanden DFE, powinieneś wykonać następujące czynności:

  1. otworzyć konto IKE w Nationale-Nederlanden DFE (zgodne z naszymi procedurami),
  2. przy wypełnianiu w Serwisie Klienta danych w umowie IKE nie należy zaznaczać poniższego oświadczenia (chyba że jednocześnie posiadasz już IKE w innej instytucji finansowej):

      „Oświadczam, że gromadzę środki na IKZE (IKE) w innej instytucji finansowej i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.”

  1. po wizycie kuriera i podpisaniu umowy aktywujemy konto IKE w naszym systemie, po czym otrzymasz mailem odrębne potwierdzenie zawarcia umowy IKE, które należy wydrukować i dostarczyć do instytucji prowadzącej Twoje konto w PPE (uwaga: nie posługuj się w tym celu Twoim egzemplarzem umowy). Potwierdzenie zawarcia umowy IKE można również wydrukować w Serwisie Klienta po aktywowaniu przez nas umowy.

  2. po otrzymaniu Twojej dyspozycji i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy IKE w Nationale-Nederlanden DFE instytucja prowadząca Twoje konto w PPE dokona wypłaty transferowej do Nationale-Nederlanden DFE oraz prześle wymagany prawem dokument z informacją o Twoich środkach zgromadzonych w PPE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu zaksięgujemy środki na Twoim koncie IKE.

UWAGA: w przypadku, gdy nie przenosisz jednocześnie IKE z innej instytucji finansowej ,Twoja pierwsza wpłata może być dokonana od razu po aktywacji konta IKE, przed rozliczeniem wypłaty transferowej z PPE.

Kiedy mogę dokonać pierwszej wpłaty?

Pierwszej wpłaty można dokonać od razu po założeniu konta w Serwisie Klienta i wypełnianiu danych do umowy IKE/IKZE. Wpłata ta zostanie rozliczona dopiero po wizycie kuriera, podpisaniu umowy i jej aktywacji w naszym systemie (z datą aktywacji).

Kurier odebrał ode mnie podpisaną umowę kilka dni temu, a ja nadal nie otrzymałem informacji o aktywacji konta – co mam zrobić?

Jeśli od wizyty kuriera minęło więcej niż 10 dni, a Twoje konto IKE lub IKZE nadal nie jest aktywne, prosimy o zgłoszenie mailowe: dfe@nn.pl albo telefoniczne do agenta transferowego obsługującego umowy IKE/IKZE pod numerem: 22 338 91 88, pn.-pt. w godz. 9-18.

Posiadam już jedno konto emerytalne w Nationale-Nederlanden DFE (np. IKZE), a chciałbym otworzyć drugie (np. IKE). Jak to zrobić?

W tym celu wystarczy zalogować się do Serwisu Klienta i wybrać odpowiednią opcję, wypełnić niezbędne oświadczenia, potwierdzić zawarcie umowy i oczekiwać na kontakt i wizytę kuriera. Pamiętaj, że nie można posiadać więcej niż jednego konta IKE lub więcej niż jednego konta IKZE. Jednak możliwe jest posiadanie zarówno konta IKE, jak i IKZE.  

Jak często i w jakiej formie otrzymam informację o środkach ulokowanych na IKE lub IKZE?

Informacja jest przekazywana raz w roku w formie elektronicznej na adres email oaz udostępniana w Serwisie Klienta, zgodnie z Twoim wyborem. W każdej chwili można również sprawdzić stan operacji i saldo środków w Serwisie Klienta.

W jaki sposób skorzystać z ulgi podatkowej na IKZE?

Jeśli w danym roku dokonałeś wpłaty na IKZE, możesz odliczyć jej wysokość (do kwoty rocznego limitu) od podstawy opodatkowania. Odliczenia dokonujesz samodzielnie, wypełniając roczne zeznanie podatkowe. Odliczeniu podlega suma wpłat brutto w danym roku kalendarzowym, bez pomniejszenia o pobraną przez Fundusz opłatę przy pierwszej wpłacie Abyś nabył prawo do odliczenia, wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku Funduszu w danym roku kalendarzowym.

Maksymalna wysokość ulgi na IKZE w 2016 r. to nawet 1706,11 PLN *

*(przy założeniu dokonania maksymalnie dopuszczalnej kwoty wpłat na IKZE w 2018r. w łącznej wysokości 5.331,60 PLN i opodatkowania dochodów 32% stawką PIT)

 

Przykład 1. Osoba o dochodzie miesięcznym 5.000 zł brutto i znajdująca się w I progu podatkowym

 

Sposób obliczenia

Wynik

Roczny dochód

5.000x12

60.000 zł

Składka IKZE

Wpłata do wysokości limitu

4.866 zł

Podatek bez IKZE

(60.000x18%) – 556,02

10.244 zł

Podatek z IKZE

18%x(60.000 – 4.866) – 556,02

9.368 zł

Korzyść podatkowa

Podatek bez IKZE – Podatek z IKZE

876 zł

 

 Przykład 2. Osoba o dochodzie miesięcznym 5000 zł brutto prowadząca działalność gospodarczą (opodatkowana liniowo)

 

Sposób obliczenia

Wynik

Roczny dochód

5.000x12

60.000 zł

Składka IKZE

Wpłata do wysokości limitu

4.866 zł

Podatek bez IKZE

60.000x19%

11.400 zł

Podatek z IKZE

(60.000 – 4.866)x19%

10.475 zł

Korzyść podatkowa

Podatek bez IKZE – Podatek z IKZE

925 zł


W powyższych obliczeniach nie uwzględniono:

  • innych ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci) przewidzianych prawem odliczeń, np. składek ZUS,

  • możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Jak dokonać zwrotu lub wypłaty z IKE lub IKZE?

Aby dokonać wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKE lub IKZE albo zwrotu częściowego z IKE należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu do Serwisu Klienta. Formularz ten należy następnie wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Agenta Transferowego Nationale-Nederlanden DFE:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa

Jak opodatkowane są zwroty i wypłaty środków gromadzonych na rachunkach IKE i IKZE?

 W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKE lub IKZE albo zwrotu częściowego z IKE środki będą opodatkowane w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

 

IKE

IKZE

zwrot

19% zysku

18% lub 32% salda*)

wypłata

brak podatku

10% salda

*)otrzymaną kwotę należy wykazać jako dochód w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie formularza PIT-8C przekazanego przez Fundusz.

Do kogo mogę się zgłosić w przypadku pytań?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dfe@nn.pl albo telefoniczne do agenta transferowego obsługującego umowy IKE/IKZE pod numerem: 22 338 91 88, pn.-pt. w godz. 9-18.

Skontaktuj się z nami

Nationale-Nederlanden DFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

22 338 91 88
pn.-pt. 9-18