Pytania i odpowiedzi

FAQ

Posiadam już IKE lub IKZE w innej instytucji finansowej i chcę je przenieść do Nationale-Nederlanden DFE – jak to zrobić?

Można posiadać jednocześnie tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE (choć można posiadać oba te konta jednocześnie). Jeśli zamierzasz otworzyć konto IKE lub IKZE w Nationale-Nederlanden DFE, a posiadasz już odpowiednie konto w innej instytucji finansowej, powinieneś w Serwisie Klienta, przy wypełnianiu danych w umowie, zaznaczyć następujące oświadczenie:

„Oświadczam, że gromadzę środki na IKZE (IKE) w innej instytucji finansowej i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.” oraz wskazać nazwę tej instytucji.

Po wizycie kuriera i podpisaniu umowy aktywujemy ją w naszym systemie, po czym otrzymasz mailem odrębne potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE, które należy wydrukować i dostarczyć do dotychczasowej instytucji prowadzącej Twoje konto IKE/IKZE (uwaga: nie posługuj się w tym celu Twoim egzemplarzem umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE można również wydrukować w Serwisie Klienta po aktywowaniu przez nas umowy.

Po otrzymaniu Twojej dyspozycji i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden DFE Twoja dotychczasowa instytucja prowadząca IKE/IKZE dokona wypłaty transferowej do Nationale-Nederlanden DFE oraz prześle wymagany prawem dokument z informacją o Twoich środkach zgromadzonych na IKE/IKZE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu zaksięgujemy środki na Twoim koncie.

UWAGA: w przypadku przenoszenia IKE/IZKE z innej instytucji finansowej Twoja pierwsza wpłata może być dokonana dopiero po zaksięgowaniu przez nas wypłaty transferowej.

Posiadam konto w PPE i chcę je przenieść do IKE w Nationale-Nederlanden DFE – jak to zrobić?

W określonych prawem sytuacjach można przenieść środki z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE. Jeśli zamierzasz przenieść środki z PPE na konto IKE w Nationale-Nederlanden DFE, powinieneś wykonać następujące czynności:

  1. otworzyć konto IKE w Nationale-Nederlanden DFE (zgodne z naszymi procedurami),
  2. przy wypełnianiu w Serwisie Klienta danych w umowie IKE nie należy zaznaczać poniższego oświadczenia (chyba że jednocześnie posiadasz już IKE w innej instytucji finansowej):

      „Oświadczam, że gromadzę środki na IKZE (IKE) w innej instytucji finansowej i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.”

  1. po wizycie kuriera i podpisaniu umowy aktywujemy konto IKE w naszym systemie, po czym otrzymasz mailem odrębne potwierdzenie zawarcia umowy IKE, które należy wydrukować i dostarczyć do instytucji prowadzącej Twoje konto w PPE (uwaga: nie posługuj się w tym celu Twoim egzemplarzem umowy). Potwierdzenie zawarcia umowy IKE można również wydrukować w Serwisie Klienta po aktywowaniu przez nas umowy.

  2. po otrzymaniu Twojej dyspozycji i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy IKE w Nationale-Nederlanden DFE instytucja prowadząca Twoje konto w PPE dokona wypłaty transferowej do Nationale-Nederlanden DFE oraz prześle wymagany prawem dokument z informacją o Twoich środkach zgromadzonych w PPE. Po otrzymaniu wypłaty transferowej oraz tego dokumentu zaksięgujemy środki na Twoim koncie IKE.

UWAGA: w przypadku, gdy nie przenosisz jednocześnie IKE z innej instytucji finansowej ,Twoja pierwsza wpłata może być dokonana od razu po aktywacji konta IKE, przed rozliczeniem wypłaty transferowej z PPE.

Kiedy mogę dokonać pierwszej wpłaty?

Pierwszej wpłaty można dokonać od razu po założeniu konta w Serwisie Klienta i wypełnianiu danych do umowy IKE/IKZE. Wpłata ta zostanie rozliczona dopiero po wizycie kuriera, podpisaniu umowy i jej aktywacji w naszym systemie (z datą aktywacji).

Kurier odebrał ode mnie podpisaną umowę kilka dni temu, a ja nadal nie otrzymałem informacji o aktywacji konta – co mam zrobić?

Jeśli od wizyty kuriera minęło więcej niż 10 dni, a Twoje konto IKE lub IKZE nadal nie jest aktywne, prosimy o zgłoszenie mailowe: dfe@nn.pl albo telefoniczne do agenta transferowego obsługującego umowy IKE/IKZE pod numerem: 22 338 91 88, pn.-pt. w godz. 9-18.

Posiadam już jedno konto emerytalne w Nationale-Nederlanden DFE (np. IKZE), a chciałbym otworzyć drugie (np. IKE). Jak to zrobić?

W tym celu wystarczy zalogować się do Serwisu Klienta i wybrać odpowiednią opcję, wypełnić niezbędne oświadczenia, potwierdzić zawarcie umowy i oczekiwać na kontakt i wizytę kuriera. Pamiętaj, że nie można posiadać więcej niż jednego konta IKE lub więcej niż jednego konta IKZE. Jednak możliwe jest posiadanie zarówno konta IKE, jak i IKZE.  

Jak często i w jakiej formie otrzymam informację o środkach ulokowanych na IKE lub IKZE?

Informacja jest przekazywana raz w roku w formie elektronicznej na adres email oaz udostępniana w Serwisie Klienta, zgodnie z Twoim wyborem. W każdej chwili można również sprawdzić stan operacji i saldo środków w Serwisie Klienta.

W jaki sposób skorzystać z ulgi podatkowej na IKZE?

Jeśli w danym roku dokonałeś wpłaty na IKZE, możesz odliczyć jej wysokość (do kwoty rocznego limitu) od podstawy opodatkowania. Odliczenia dokonujesz samodzielnie, wypełniając roczne zeznanie podatkowe. Odliczeniu podlega suma wpłat brutto w danym roku kalendarzowym, bez pomniejszenia o pobraną przez Fundusz opłatę przy pierwszej wpłacie Abyś nabył prawo do odliczenia, wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku Funduszu w danym roku kalendarzowym, a umowa IKZE musi być w tym momencie już aktywowana przez agenta transferowego (podpisanie umowy w danym roku kalendarzowym podczas wizyty kuriera nie jest wystarczające).

Maksymalna wysokość ulgi na IKZE w 2016 r. to nawet 1557,12 PLN *

*(przy założeniu dokonania maksymalnie dopuszczalnej kwoty wpłat na IKZE w 2016r. w łącznej wysokości 4.866 PLN i opodatkowania dochodów 32% stawką PIT)

 

Przykład 1. Osoba o dochodzie miesięcznym 5.000 zł brutto i znajdująca się w I progu podatkowym

 

Sposób obliczenia

Wynik

Roczny dochód

5.000x12

60.000 zł

Składka IKZE

Wpłata do wysokości limitu

4.866 zł

Podatek bez IKZE

(60.000x18%) – 556,02

10.244 zł

Podatek z IKZE

18%x(60.000 – 4.866) – 556,02

9.368 zł

Korzyść podatkowa

Podatek bez IKZE – Podatek z IKZE

876 zł

 

 Przykład 2. Osoba o dochodzie miesięcznym 5000 zł brutto prowadząca działalność gospodarczą (opodatkowana liniowo)

 

Sposób obliczenia

Wynik

Roczny dochód

5.000x12

60.000 zł

Składka IKZE

Wpłata do wysokości limitu

4.866 zł

Podatek bez IKZE

60.000x19%

11.400 zł

Podatek z IKZE

(60.000 – 4.866)x19%

10.475 zł

Korzyść podatkowa

Podatek bez IKZE – Podatek z IKZE

925 zł


W powyższych obliczeniach nie uwzględniono:

  • innych ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci) przewidzianych prawem odliczeń, np. składek ZUS,

  • możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Jak dokonać zwrotu lub wypłaty z IKE lub IKZE?

Aby dokonać wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKE lub IKZE albo zwrotu częściowego z IKE należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu do Serwisu Klienta. Formularz ten należy następnie wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Agenta Transferowego Nationale-Nederlanden DFE:

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warszawa

Jak opodatkowane są zwroty i wypłaty środków gromadzonych na rachunkach IKE i IKZE?

 W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKE lub IKZE albo zwrotu częściowego z IKE środki będą opodatkowane w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

 

IKE

IKZE

zwrot

19% zysku

18% lub 32% salda*)

wypłata

brak podatku

10% salda

*)otrzymaną kwotę należy wykazać jako dochód w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie formularza PIT-8C przekazanego przez Fundusz.

Do kogo mogę się zgłosić w przypadku pytań?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dfe@nn.pl albo telefoniczne do agenta transferowego obsługującego umowy IKE/IKZE pod numerem: 22 338 91 88, pn.-pt. w godz. 9-18.

ZMIANA NAZWY I DANYCH FIRMY

Kiedy weszła w życie zmiana nazwy Towarzystwa z ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. („Towarzystwo”) na Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.?

Oficjalna zmiana nazwy Towarzystwa nastąpiła 20 lipca 2015 r. Od tego dnia wszystkie dokumenty i materiały, które będą Państwo od nas otrzymywać, są sygnowane nową nazwą i logo. Zmianę tę zapowiadaliśmy już wcześniej za pośrednictwem kampanii informacyjno‑reklamowej, której start miał miejsce w maju 2015 r.

Czy dostanę oficjalną informację o zmianie nazw z ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., zarządzającego ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym na Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny?

Tak, Członkowie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego otrzymali informację o zmianie nazwy Towarzystwa oraz Funduszu e‑mailem wysyłanym na przełomie kwietnia i maja 2015 r. Jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji, należy sprawdzić na koncie Klienta, czy podano aktualny adres e‑mail.

Czy w związku ze zmianą nazwy Towarzystwa zmieniły się jej dane?

Nie, poza zmianą nazwy Towarzystwa, inne dane Towarzystwa pozostały bez zmian. Adres siedziby Towarzystwa, nr NIP, nr KRS, numer infolinii pozostają te same. Zmianie uległy jedynie adresy e‑mailowy (info@nnikze.pl) oraz adres strony internetowej na www.nnikze.pl.

ZMIANA NAZWY A FORMALNOŚCI

Czy powinienem podjąć jakieś działania w związku ze zmianą nazwy?

Wprowadzane zmiany i wynikające z nich czynności formalno‑prawne dokonane zostały w pełni poza Państwa udziałem, zatem nie są Państwo zobowiązani do żadnych dodatkowych czynności. Jedynie od 20 lipca 2015 r. Klienci posiadający konto IKE lub IKZE prowadzone przez ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny, i przekazujący stałe zlecenia przelewów bankowych lub dokonujący jednorazowej wpłaty są proszeni o zmianę nazwy odbiorcy z ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Zmiana nazwy nie ma wpływu na numery kont do wpłat środków na IKE lub IKZE. Numery kont pozostają takie same, jak dotychczas.

Czy w związku ze zmianą nazwy Towarzystwa istnieje możliwość rozwiązania umowy bez ponoszenia konsekwencji przedterminowego odstąpienia od niej? Czy zmieniają się warunki umowy?

Nie. Zmiana nazwy nie ma żadnego wpływu na dotychczas podpisaną umowę i nie stanowi podstaw do wcześniejszego jej rozwiązania. Oznacza to, że Klientów nadal obowiązują zapisy dotyczące rozwiązania umowy zawarte odpowiednio w Umowie o prowadzenie rachunku IKZE lub IKE.

Czy w związku ze zmianą nazwy Towarzystwa zmieniło się moje hasło do systemu obsługi mojego konta IKE lub IKZE?

Nie, hasło do systemu pozostało bez zmian. Od 20 lipca 2015 r. zmienił się jedynie adres strony logowania na stronę serwisu. Prosimy również zwrócić uwagę, że przy pierwszym logowaniu po tej dacie będą Państwo proszeni o zaakceptowanie nowego regulaminu serwisu. Będzie się on różnił od obecnie obowiązującego użytą nazwą samego serwisu oraz nazwą naszej firmy.

Niedawno złożyłem wniosek o otwarcie konta IKZE lub IKE lub zmianę IKZE lub IKE na ingikze.pl – czy w związku ze zmianą nazwy Towarzystwa muszę te wnioski składać raz jeszcze?

Nie, nie ma takiej konieczności. Wszystkie czynności formalno‑prawne dokonane zostaną bez Państwa udziału i nie będą wymagały podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych kroków.

DLACZEGO ZMIENIAMY NAZWĘ, JAK TO BĘDZIE PRZEBIEGAĆ

Dlaczego nazwa marki zmieniła się z ING na Nationale‑Nederlanden?

W 2014 r. z Grupy ING świadczącej usługi w zakresie ubezpieczeń, inwestycji i bankowości ‑ oddzieliła się część ubezpieczeniowa i inwestycyjna, tworząc międzynarodową Grupę NN , która działa dzisiaj w 18 krajach i obsługuje ponad 15 milionów Klientów. W jej skład weszło m.in. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza ING Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. 20 lipca 2015 r. oprócz zmiany nazwy z ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., uległa zmianie także nazwa ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. na Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Zmiana ta dotyczy także zmiany nazw Funduszy, które od 20 lipca 2015 r. brzmią: Nationale‑Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

Przeprowadzana zmiana pokazuje naszą gotowość rozwoju poprzez kolejny krok, jaki robimy w kierunku budowania naszego doświadczenia w dziedzinie zabezpieczania przyszłości emerytalnej naszych Klientów.

Dlaczego akurat nazwa marka Nationale‑Nederlanden?

Nazwa Grupy NN to właśnie skrót od nazwy Nationale‑Nederlanden. Pod tą marką działaliśmy już kilka lat temu i jest ona znana Klientom. Równie ważne jest to, że marka ta ciągle kojarzona jest z profesjonalnymi Przedstawicielami i kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie zabezpieczania życia, zdrowia i przyszłości finansowej.

Co kryje się pod nazwą Grupa NN?

Grupa NN to międzynarodowa grupa powstała w wyniku wyłączenia się części ubezpieczeniowej i inwestycyjnej z Grupy ING. Grupa NN notowana jest na giełdzie w Amsterdamie. W Polsce w jej skład weszły min.:

  • ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
  • ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
  • ING Usługi Finansowe S.A.,
  • ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jak zmieniły się nazwy poszczególnych Spółek?

Zmiany nazw Spółek w związku ze zmianą marki:
Porównanie

Czy marka ING będzie nadal działać w Polsce?

Tak. Podmioty, które pozostały w strukturach Grupy ING, nadal będą posługiwały się tą nazwą, np.: ING Bank Śląski S.A.

Skontaktuj się z nami

Nationale-Nederlanden DFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

22 338 91 88
pn.-pt. 9-18